Personal


Namn Telefon
Mats Rosberg Vd, IT- och redovisningskonsult +358 18 528702
Tomas Boedeker Ekonomichef, redovisningsspecialist +358 18 528703
Mika Niskala Redovisningskonsult +358 18 528706
Johan Magnusson Redovisningskonsult +358 18 528707
Fredrik Karlsson Redovisningskonsult +358 18 528717
Agneta Hansson Löneräkningskonsult +358 18 528718
Elin Andersén Löneräkningskonsult/bokförare +358 18 528708
Sanni Tuumanen Löneräkningskonsult/bokförare +358 18 528709

Om du önskar skicka E-post till oss ange förnamn.efternamn(a)nova.ax