Bokföring                                                      
Fakturering

                             Rapportering                                                                         Löneräkning

Fatta kloka beslut med aktuella uppgifter

Du kan logga in i vårt webbaserade affärssystem när du vill och var du än är.

Det betyder att du har tillgång till hela din verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv, dygnet runt, i realtid och du når systemet från din dator, smartphone och/eller din surfplatta.

Tack vare att du alltid kan nå aktuella uppgifter har du de bästa förutsättningarna för att fatta kloka beslut för din verksamhet.

Pusselbitarna som underlättar ditt jobb

Vårt webbaserade affärssystem gör det möjligt att skräddarsy en helhet som passar just din verksamhet. Du kan börja i liten omfattning med de moduler som är viktigast just nu. Varefter verksamheten växer, kan du sedan utöka med ytterligare moduler. Systemet är modulariserat, och redan lagrad information finns tillgänglig för alla moduler.

Närhet över nätet

Med vårt webbaserade ekonomisystem finns det möjlighet att välja på vilket sätt du vill jobba med oss. Du kan t.ex. sköta din fakturering själv via systemet, eller så fakturerar vi åt dig. Om du vill följa med hur verksamheten utvecklas kan du få läsrättigheter till bokföringen och tillgång till rapportverktyget så att du kan ta ut dina egna rapporter. Har du inte vägarna förbi så kan du enkelt mejla in underlag till vårt system. Vi hittar tillsammans den arbetsordning som passar dig och ditt företag bäst. Tack vare systemet kan vi arbeta tätt tillsamman, på varsitt håll.

Rätt nivå för din verksamhet

Vi hjälper dig utveckla ekonomiförvaltningen till rätt nivå för din verksamhet. Använd oss gärna som bollplank. Vi finns tillhands för konsultation och rådgivning när ditt företag växer, utvecklas eller ombildas.

När du har tillgång till rätt information i rätt tid ökar möjligheterna till en lönsam verksamhet. Tillsammans kan vi dessutom hitta sätt att rationalisera ditt löpande bokföringsarbete så att du kan fokusera ännu mer på att utveckla verksamheten eller få tid för andra saker.