Nova Alandia Ab

Nova Alandia Ab är en modern och framåtsträvande redovisningsbyrå i Mariehamn. Bolaget har idag över 300 företagskunder inom målsegmentet små- och medelstora företag.

Vår affärsidé är att, med teknikens hjälp, erbjuda små- och medelstora företag moderna kvalificerade och heltäckande redovisningstjänster i realtid. I nära samarbete med ekonomisystemsleverantören Briox Ab har vi skapat ett modernt och kompetent ekonomisystem som kan hantera allt från den enskilde företagaren till riktigt stora företag.

Våra kunniga medarbetare

Vi tar självklart hand om din löpande bokföring. Men vi hoppas att vi kan göra mer än så för dig. När en verksamhet utvecklas och förändras uppstår ofta ett behov av ekonomisk rådgivning.

Som företagare är redovisningen ett av dina styrinstrument. Vi hjälper dig gärna att förstå din verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv, och vi kan ge råd om hur du kan utveckla verksamheten.

Tillsammans har vi bred erfarenhet inom redovisning, beskattning- och bolagsfrågor. Det innebär att vi kan hjälpa dig med frågeställningar gällande t.ex. skatter och bolagsetableringar samt annat som är av vikt för din verksamhet.

Personal


Namn Telefon
Tomas Boedeker Vd, Ekonomichef, redovisningsspecialist +358 18 528710
Robert Storfors Löneräkning- o Redovisningskonsult +358 18 528713
Johan Magnusson Redovisningskonsult +358 18 528714
Carina Blomqvist Löneräkning- o Redovisningskonsult +358 18 528715
Tamara Söderblom Löneräkning- o Redovisningskonsult +358 18 528716
Fredrik Karlsson Redovisningskonsult, IT o Briox-expert +358 18 528717
Agneta Hansson Löneräkningskonsult +358 18 528718
Sanni Tuumanen Redovisningskonsult +358 18 528719

Om du önskar skicka E-post till oss ange förnamn.efternamn(a)nova.ax