Behöver du hjälp med lönerna?

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt - i synnerhet kollektivavtalen och rapporteringen till myndigheter. Här kan Nova erbjuda sin kompetens. Som kund rapporterar du bara in vilka löner du vill betala ut så sköter vi löneräkningen och rapporteringen.