Bokföring

Dagens företagsklimat kräver att man har tillgång till aktuell och korrekt finansiell information. Kostnadsställe och projektbokföring är standard vilket möjliggör för dig att hålla koll på nya verksamhetsområden eller projekt som du behöver redovisa separat. Vi kan befria dig, din familj och dina anställda från den börda som det kan innebära att sköta företagets ekonomi och ge er tid för att utveckla verksamheten.

Om du ändå vill följa med bokföringen i realtid så kan du få en egen inloggning till affärssystemet. Du kan då ta ut egna rapporter och följa med bokföringen ända ned till transaktionsnivå.

Vi kan också underlätta konteringen av dina leverantörsfakturor. Genom att skapa en e-post adress till affärssystemet kan dina leverantörer skicka in fakturorna direkt i systemet. Vi bokför dem, du betalattesterar enkelt via din smartphone eller surfplatta. Sedan kan vi sköta betalningarna för din del.

Vi diskuterar igenom dina behov med dig och sammanställer din finansiella information efter det som passar för just din situation. Vi ser till att din styrelse och berörda myndigheter erhåller relevant information.