Rapportering


Vi hjälper dig att förse dina medarbetare, myndigheter med relevant rapportinformation till tidpunkter som vi gemensamt diskuterar fram. Det kan gälla allt från månadsvisa balans- och resultaträkningar till kassaflödesanalyser och budget/prognos uppföljningar.

Vi levererar information på det som du önskar, vilket kan innebära allt från pappersvisa underlag till filer som skickas via e-post.

Du kan få inloggning till vårt affärssystem, vilket innebär att du kan själv välja vilken information du vill få ut.