Bokföring

Dagens företagsklimat kräver att man har tillgång till aktuell och korrekt finansiell information. Kostnadsställe och projektbokföring är standard vilket möjliggör för dig att hålla koll på nya verksamhetsområden eller projekt som du behöver redovisa separat. Vi kan befria dig, din familj och dina anställda från den börda som det kan innebära att sköta företagets ekonomi och ge er tid för att utveckla verksamheten.

Om du ändå vill följa med bokföringen i realtid så kan du få en egen inloggning till affärssystemet. Du kan då ta ut egna rapporter och följa med bokföringen ända ned till transaktionsnivå.

Vi kan också underlätta konteringen av dina leverantörsfakturor. Genom att skapa en e-post adress till affärssystemet kan dina leverantörer skicka in fakturorna direkt i systemet. Vi bokför dem, du betalattesterar enkelt via din smartphone eller surfplatta. Sedan kan vi sköta betalningarna för din del.

Vi diskuterar igenom dina behov med dig och sammanställer din finansiella information efter det som passar för just din situation. Vi ser till att din styrelse och berörda myndigheter erhåller relevant information.

Fakturera professionellt med Briox

Med Briox Fakturering kan du göra mycket mer än att bara skapa vanliga kundfakturor. Du kan på ett användarvänligt sätt skapa kontant- och avtals-fakturor (ex. prenumerationer och abonnemang).

Programmet hjälper dig att hålla reda på hur mycket dina kunder är skyldiga dig, när fakturorna ska  betalas etc. Du kan skicka dina kundfakturor via e-post, E-faktura (finvoice) eller skriva ut och posta dem på traditionellt sätt. Faktureringen ger dig också stöd att registrera inbetalningar, hantera räntefakturor och påminnelser.

Genom att vi arbetar i samma system kan vi sköta delar av faktureringen eller också hela processen om du tidvis inte hinner med.

 

 

 

Rapportering


Vi hjälper dig att förse dina medarbetare, myndigheter med relevant rapportinformation till tidpunkter som vi gemensamt diskuterar fram. Det kan gälla allt från månadsvisa balans- och resultaträkningar till kassaflödesanalyser och budget/prognos uppföljningar.

Vi levererar information på det som du önskar, vilket kan innebära allt från pappersvisa underlag till filer som skickas via e-post.

Du kan få inloggning till vårt affärssystem, vilket innebär att du kan själv välja vilken information du vill få ut.

Behöver du hjälp med lönerna?

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt - i synnerhet kollektivavtalen och rapporteringen till myndigheter. Här kan Nova erbjuda sin kompetens. Som kund rapporterar du bara in vilka löner du vill betala ut så sköter vi löneräkningen och rapporteringen.